Chính sách bảo mật


Ngày cập nhật: 2019.8

Ngày có hiệu lực: 2019.8

Bạn mua bán các thiết bị phần cứng của Homegy và bắt đầu sử dụng phần mềm Homegy và tất cả chức năng của nó! Mọi thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi (ví dụ: tạo một tài khoản Homegy) sẽ giúp chúng tôi cung cấp cho bạn những dịch vụ liên quan đến thiết bị Homegy và phát triển chúng ngày càng tốt hơn. Cách giải thích của chúng tôi ở đây là thu thập, sử dụng thông tin, và như thế nào để bảo vệ sự bảo mật riêng tư của bạn. Trong chính sách bảo mật, “Dữ liệu người dùng” có nghĩa là thông tin có thế được sử dụng để nhận dạng một cá nhân, từ thông tin đó hoặc từ thông tin khác mà chúng tôi có quyền truy cập về cá nhân đó. Chúng tôi thu thập cả dữ liệu cá nhân và phi cá nhân để kích hoạt,tạo điều kiện cho trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể

Thông tin nào được thu thập và chúng tôi sử dụng nó như thế nào?

Để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân. Nếu bạn không cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ.

   1. Thông tin tài khoản Homegy

Dữ liệu người dùng được truy xuất trong khi tạo tài khoản Homegy, thông tin giống như địa chỉ email hoặc số điện thoại. Thông tin này giúp hoạt động, quản lý và nhận dịch vụ của Homegy. Biệt danh của bạn, ảnh đại diện, đất nước và múi giờ sẽ được kết nối tới tài khoản của bạn cũng như bạn có thể khám phá sản phẩm, dịch vụ một cách dễ dàng.

   2. Thông tin người dùng thiết bị

Mô hình thiết bị của bạn, hệ điều hành, định danh duy nhất thiết bị, địa chỉ IP, phiên bản phần mềm Homegy, kiểu truy cập và mô hình... Và điều này là thông tin cơ bản rất cần thiết để chúng tôi thu thập thông tin từ bạn.

   3. Thông tin thiết bị

Tất cả thông tin thiết bị thông minh sẽ được thu thập cũng như bạn có thể điều khiển chúng qua ứng dụng

   4. Ảnh/Video

Ảnh và video thu được bằng máy ảnh sẽ được thu thập và chúng được sử dụng hiệu quả cho màn hình điện thoại và dịch vụ báo thức

   5. Phản hồi

Chúng tôi luôn luôn ở đây nhận phản hồi của bạn về những vấn đề khi sử dụng hoặc phản hồi khi thiết bị lỗi

   6. Thông tin liên quan

Thông tin điều khiển từ xa qua hồng ngoại sẽ được thu thập và nó sẽ cho phép bạn điều khiển một thiết bị hồng ngoại khác bằng ứng dụng

   7. Kịch bản người dùng

Mặc dù bạn sử dụng các chức năng như kịch bản, tự động hóa…, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cài đặt của bạn để hỗ trợ dịch vụ kịch bản thông minh cho bạn


Dữ liệu người dùng được sử dụng như thế nào?

Bạn có thể sử dụng những gì chúng tôi thu thập được để kiểm soát các thiết bị thông minh mà bạn đã mua từ chúng tôi.

Để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, xử lý đơn đặt hàng của bạn, thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng giữa bạn và chúng tôi, để đảm bảo các chức năng và an toàn của sản phẩm, để xác minh danh tính của bạn, để ngăn chặn và theo dõi việc sử dụng gian lận hoặc không phù hợp.

Để phát triển các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cùng với thông tin chung được thống kê.

Để liên lạc với bạn, bao gồm cung cấp cho bạn thông báo về các sản phẩm và dịch vụ được cập nhật hoặc mới sản xuất.

Để cung cấp tài liệu tiếp thị và quảng cáo cho bạn trên các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi (xin lưu ý rằng bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào)

Ví dụ, để cá nhân hóa thiết kế sản phẩm và cung cấp các dịch vụ phù hợp với bạn, khuyến nghị và hiển thị thông tin và quảng cáo về các sản phẩm phù hợp với bạn và mời bạn tham gia các cuộc khảo sát liên quan đến việc bạn sử dụng thiết bị Homegy.

Để tiến hành điều tra về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn tham gia cuộc thi hoặc các chương trình khuyến mãi khác của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để quản lý các hoạt động đó.

Để cung cấp dịch vụ bảo trì, giám sát giấy phép phần mềm, để cải thiện sản phẩm của chúng tôi hoặc phân tích hiệu quả của các hoạt động của chúng tôi.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai?

Trừ khi chúng tôi nói với bạn trong chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn. Tiết lộ có thể bao gồm các kịch bản được liệt kê dưới đây. Trong mỗi trường hợp được mô tả trong phần này, bạn có thể yên tâm rằng Homegy sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn theo sự đồng ý của bạn. Bạn nên biết rằng khi Homegy chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba trong bất kỳ trường hợp nào được mô tả trong phần này, Homegy sẽ đảm bảo rằng bên thứ ba phải tuân thủ các thông lệ và nghĩa vụ tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư có liên quan của quốc gia bạn . Homegy sẽ bảo đảm hợp đồng bởi bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nước ngoài nào với các tiêu chuẩn bảo mật áp dụng trong phạm vi quyền hạn ngôi nhà của bạn.

Tiết lộ cho các công ty thuộc nhóm Homegyvà Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba

Để thực hiện các hoạt động kinh doanh suôn sẻ, Homegy thu thập dữ liệu cá nhân của bạn có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các công ty thuộc nhóm Homegy khác (trong truyền thông, phương tiện truyền thông xã hội, công nghệ hoặc kinh doanh trên đám mây) hoặc dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi là nhà gửi thư của chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát, công ty viễn thông, trung tâm dữ liệu, cơ sở lưu trữ dữ liệu và nhà cung cấp dịch vụ khách hàng, đại lý, công ty liên quan và / hoặc các bên thứ ba khác (cùng với Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba). Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thay mặt cho Homegy thực hiện một hoặc nhiều mục đích được liệt kê ở trên.

Dữ liệu cá nhân sẽ chỉ được Homegy chia sẻ để cung cấp hoặc cải thiện các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi và sẽ không được chia sẻ để sử dụng cho mục đích tiếp thị

Xóa thông tin

Khi bạn thích, bạn có thể xóa tất cả các thông tin sau thông qua “Hồ sơ cá nhân - Trung tâm cá nhân – Xóa tài khoản”

1.Thông tin tài khoản Homegy

2.Thông tin người dùng thiết bị

3.Thông tin thiết bị

4.Ảnh / video

5.Phản hồi

6.Thông tin hồng ngoại

7.Kịch bản người dùng

Có thể liên hệ với chúng tôi qua https://homegy.vn/ để được trợ giúp.

Lựa chọn của bạn

Bạn đã xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhận tất cả nội dung của chính sách quyền riêng tư này trước khi bạn đồng ý hoặc theo các cách khác để sử dụng các dịch vụ từ Homegy. Khi bạn sử dụng dịch vụ này, bạn đồng ý với tất cả các quy định của chính sách thông tin cá nhân này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách thông tin cá nhân này, bạn sẽ không sử dụng dịch vụ do chúng tôi cung cấp.


Bảo vệ an toàn thông tin

Các biện pháp phòng ngừa khác nhau sẽ được thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, trộm cắp và sử dụng sai, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Để đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của bạn, công ty chúng tôi có các quy định và quy trình bảo mật thông tin nghiêm ngặt và có một nhóm thông tin chuyên dụng để thực hiện nghiêm túc các biện pháp trên trong công ty. Thông tin của bạn được lưu trữ trên các máy chủ. Để bảo mật và sao lưu, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin, dữ liệu của bạn trên máy chủ của các công ty liên kết khác.


Khiếu nại và phản hồi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách thông tin cá nhân hoặc xử lý dữ liệu của chúng tôi, chỉ cần cho chúng tôi biết bởi https://homegy.vn/


Cập nhật chính sách

Chúng tôi có thể sửa đổi, cập nhật chính sách này bất cứ lúc nào và đưa ra thông báo trên trang web trước 30 ngày. Nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ liên quan của nền tảng Homegy vào ngày khi bản cập nhật sửa đổi chính thức có hiệu lực, bạn sẽ được coi là có hiệu lực và đồng ý với bản cập nhật sửa đổi của chúng tôi.


Áp dụng pháp luật và pháp lý

Chính sách này được xây dựng theo luật pháp của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.